Tuin

EEen ecologisch tuinontwerp gaat een stap verder dan een standaard ontwerp. Het gaat niet enkel om een mooie indeling van de tuin door middel van een terras, paden en borders. Het doel is een unieke en duurzame samenhang te creëren tussen uw wensen, de diversiteit in flora & fauna en het beheer van regenwater. Hierdoor ontstaat een zelfstandig ecosysteem dat klimaatbestendig is, vol leven zit en onderhoudsvriendelijk is. Een beplantingsplan is daarom bij Bureau Buitenplaats standaard een onderdeel van het complete ontwerp.

Pas wanneer alle elementen in harmonie zijn, is de ideale tuin een feit.

Werkwijze

Vragen? Neem contact met ons op

01

Inventarisatie

Elk contact begint met een inventarisatie van uw wensen, dromen en verwachtingen over de ideale tuin in een vrijblijvend gesprek. Hoe wilt u de tuin beleven? Welke elementen ziet u graag terug in het ontwerp? Vaak ontstaat al pratende de eerste inspiratie, wellicht al een visie en worden ideeën uitgewisseld.

Analyse

Wanneer u enthousiast bent geworden, gaan we na een schriftelijk akkoord over het prijspakket aan de slag met uw ontwerp. Dit start altijd met een analyse op locatie. Hierbij wordt de tuin ingemeten en worden foto’s gemaakt van de huidige situatie. Ook wordt een analyse gemaakt van de bodem, de bezonning, mate van privacy en de bestaande elementen in de tuin (schutting, bomen, heesters etcetera).

02

03

Schetsontwerp

Op basis van uw wensen, de analyse en de mogelijkheden ontstaat een visie op het ontwerp van de tuin. Dit leidt tot twee schetsontwerpen. Hierbij gaat het vooral om de mogelijkheden voor de indeling van de tuin.

Deze schetsontwerpen zullen aan u worden voorgelegd, met een toelichting van de achterliggende overwegingen. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken voor één van de ontwerpen. Na een akkoord zal het gekozen schetsontwerp verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp met bijbehorend beplantingsplan.

Definitief ontwerp
en beplantingsplan

U ontvangt tenslotte een handgetekend 2D tuinontwerp op schaal, zowel digitaal als op papier. Dit definitieve ontwerp is altijd inclusief een beplantingsplan en adviezen voor het gebruik van materialen. Het ontwerp wordt kort toegelicht tijdens het afsluitende gesprek.

04

05

Aanleg en onderhoud

U kunt ervoor kiezen om het ontwerp zelf in de praktijk te brengen, maar u kunt de aanleg ook laten uitvoeren door Bureau Buitenplaats. Hiervoor zal in overleg een prijsopgave worden gemaakt.

Prijspakketten tuinontwerp, inclusief beplantingsplan

  • Tuin tot 100m2             €695,-

  • Tuin van 100-200m2     €795,-

  • Tuin van 200-300m2     €895,-

  • Tuin groter dan 300m2>     Prijs op aanvraag