Nature is not a place to visit. It is

iIn een belevingstuin is de buitenruimte specifiek ingericht naar de behoeften van de doelgroep die er gebruik van maakt. Het is niet enkel een fijne plek om te vertoeven, maar het draagt actief bij aan de positieve gezondheid en de ontwikkeling van de mensen die er gebruik van maken. Dit is vanzelfsprekend maatwerk. Een belevingstuin voor mensen met dementie bevat andere elementen dan een belevingstuin voor kinderen met een beperking.

Mensen die in een woonvoorziening of een zorginstelling wonen, gaan net als ieder ander graag naar buiten. Vaak is het voor hen echter niet mogelijk om er op uit te gaan in de natuur. Terwijl onderzoek van Wageningen University & Research aantoont dat een groene omgeving een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en op de gezondheid van de mens. De natuur in de directe omgeving van de woonplek is dus cruciaal voor de mentale en fysieke gezondheid van deze mensen. Een belevingstuin biedt de uitkomst!

Bureau Buitenplaats integreert de expertise vanuit de gedragswetenschappen in een ontwerp voor de belevingstuin. Ook al is dit maatwerk voor iedere doelgroep, een aantal aspecten zult u in elk ontwerp terugvinden.

07
Indien het mogelijk en gewenst is,
kan in het ontwerp rekening gehouden worden met het geven van educatie,
behandeling of therapie in de buitenruimte.
Denk bijvoorbeeld aan een psycholoog, fysiotherapeut of logopedist.
06
Het creëren van verschillende buitenruimtes voor rust of juist voor activatie.
05
Gebruik maken van gelaagdheid in beplanting,
om de benodigde schaduw te creëren in de warme zomermaanden.
04
Gebruik van planten die niet giftig en dus veilig zijn.
03
Brede rolstoelvriendelijke paden met een duidelijke structuur (oriëntatie in ruimte).
02
Het zichtbaar beleven van de seizoenen (oriëntatie in tijd).
01
1. Het stimuleren van de verschillende zintuigen. a. Kijken: mooie zichtlijnen, kleurige bloemen, objecten b. Luisteren: horen van zoemende bijen, ruisende bladeren, stromend water c. Ruiken: gebruik maken van geurende planten d. Proeven: gebruik maken van eetbare planten e. Voelen: tot rust kunnen komen of juist geactiveerd worden, gebruik maken van verschillende texturen

Het onderzoek van Wageningen University & Research
laat zien welke positieve effecten van een groene omgeving gemeten zijn:

 • Stressreductie en verbetering van het concentratievermogen
  • Ontprikkelen
  • Contact met natuur en buitenlucht vermindert stress
  • Zonlicht brengt energie en een gevoel van warmte/comfort
 • Stimulering van lichaamsbeweging en motoriek
  • Werken in de tuin
  • Wandelen
  • Beweegtoestellen
  • Activiteiten/spelletjes
 • Sociaal contact
  • Het faciliteren van positieve contacten met medebewoners, mantelzorgers en personeel
 • Verbetering van de luchtkwaliteit, met name het afvangen van fijn stof.
  • Zuurstofrijke gezonde lucht
  • Veel daglicht