Natuurlijk

DDe natuur heeft veel positieve effecten op kinderen en jongeren. Uit verschillend onderzoek blijkt dat contact en binding met de natuur cruciaal is voor hun identiteitsontwikkeling. Kinderen worden in een natuurlijke omgeving meer uitgedaagd tot onderzoekend en creatief gedrag dan in een niet-natuurlijke omgeving. Spelen in de natuur stimuleert hun zelfvertrouwen, creativiteit, sociale intelligentie en het vermogen tot abstract denken. Daarnaast is bewezen dat regelmatig buiten actief zijn overgewicht voorkomt en de motorische ontwikkeling ten goede komt.

Ook om de natuur veilig te stellen voor volgende generaties, is het belangrijk dat leerlingen zich verbonden voelen met de natuur en de natuur de moeite van het beschermen waard vinden. Zij zijn immers de toekomstige natuurbeschermers, beleidsmakers, boeren, burgers en bouwers. Met spannende en avontuurlijke activiteiten willen wij daarom kinderen de natuur laten zien, hun hart raken en hun nieuwsgierigheid en verwondering opwekken. Dit doen we vanuit de gedachte: nu verwondering en nieuwsgierigheid zaaien, straks respect en betrokkenheid oogsten.

Een groen schoolplein biedt leerlingen dagelijks een uitbreiding van hun leeromgeving en draagt positief bij aan hun gezondheid en ontwikkeling. Juist ook voor die kinderen waarbij buiten spelen en de verbinding met de natuur minder vanzelfsprekend is. Dat draagt weer bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

Bureau Buitenplaats is specialist in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van groene schoolpleinen, natuurlijke speelplaatsen en avontuurlijke gezinstuinen. Dit doen we op basis van ecologische principes met duurzame materialen, een klimaatbestendig ontwerp en met oog voor de biodiversiteit.

Don’t just tell your children about te world, show them.

-Penny Whitehouse.