BBureau Buitenplaats is het resultaat van het verbinden van mijn twee grote passies: het bevorderen van de positieve gezondheid van mensen en de natuur. Als gedragswetenschapper weet ik hoe sterk een positieve omgeving kan bijdragen aan het welbevinden van mensen. Dit geldt ook voor de buitenruimtes. De effecten van natuur op de positieve gezondheid van mensen zijn al lange tijd bekend, maar worden nog niet altijd benut.

Het is de missie van Bureau Buitenplaats om mensen en de natuur meer met elkaar te verbinden. Ik gun het iedereen om de positieve effecten van de natuur te ervaren, ieder op zijn of haar eigen manier.

Niet alleen heeft de natuur ons als mensen veel te brengen, wij hebben de natuur ook iets te geven. Bureau Buitenplaats werkt vanuit een ecologische visie, waarbij het bevorderen van biodiversiteit, duurzaamheid en waterbeheer onderdeel zijn van elk ontwerp.